قابل توجه باغداران و نهالکاران محترم

همایش استانی رونق تولید
همایش استانی رونق تولید
آذر ۲۸, ۱۳۹۸
کشاورزان نمونه
برگزیدگان ملی بخش کشاورزی
دی ۲۵, ۱۳۹۸
قابل توجه باغداران و نهالکاران محترم

قابل توجه باغداران و نهالکاران محترم

پیش فروش انواع نهال های مثمر پیوند شده بر روی پایه های رویشی آغاز شد

انواع گلابی بر روی پایه پیرودوارف (درگزی،کوشیا،لوئیزبون،بلادیجونیو،بیروتی و سایر)
انواع سیب پاکوتاه بر روی پایه ام۷ (گلدن دلیشز، رد دلیشز، گرانی اسمیت، دلبار استیوال، گالا و سایر)
انواع هلو و شلیل بر روی پایه جی ان (رد گلد، زعفرانی، جوادی و سایر)
انواع گیلاس و آلبالو بر روی پایه گزیلا۶  (لاپینز، مجار و سایر)
انواع بادام بر روی پایه جی اف (تونو، سوپرنوا، فراگنس، مامایی)
انواع انگور (ترکمن ۴، فلیم، پرلت، رد گلاب فیستا و سایر)
انواع بری (بلو بری، راز بری، لوگان بری، گوجی بری)
۹ رقم ژنوتیپ برتر گل محمدی
انواع پایه ها
پایه پسته   UCB1
پایه هلو ، شلیل، بادام   GN/GF
انواع پایه های سیب   M7, MM111,M9,MM106
پایه گیلاس و آلبالو : گزیلا ۶
پایه گلابی: پیرودوارف

🍑انواع هلو و شلیل بر روی پایه GN: رد گلد، زعفرانی، جوادی و ... 🍒انواع گیلاس و آلبالو بر روی پایه گزیلا6: لاپینز، مجار و ... انواع بادام بر روی پایه GF: تونو، سوپرنوا، فراگنس، مامایی 🍇انواع انگور: ترکمن 4، فلیم، پرلت، رد گلاب فیستا و ... انواع بری: بلو بری، راز بری، لوگان بری، گوجی بری 9 رقم ژنوتیپ برتر گل محمدی انواع پایه ها: پایه پسته UCb 1 پایه هلو ، شلیل، بادام : GN,GF انواع پایه های سیب: M7, MM111,M9,MM106 پایه گیلاس و آلبالو : گزیلا 6 پایه گلابی: پیرودوارف

پاسخ دهید